Om Trolle og Kunze

Susi Trolle

Ejer og partner
Cand. comm.
Arbejdsmiljøkonsulent
Coach – erhverv og privat
Mindfulness underviser MBSR og MBCT
Konfliktmægler

Kernekompetencer indenfor psykosocialt arbejdsmiljø med rådgivning, mægling og undervisning.
Erfaren arbejdsmiljøkonsulent, konfliktmægler og underviser. Arbejder for at udvikle værdsættende fællesskaber ved at løse konflikter, bygge bro og inddrage alle i opgaven med at skabe trivsel og sammenhængskraft.
Kontaktstærk coach. Dedikeret mindfulness underviser.

Keld Kunze

Ejer og partner
Cand. psych. aut.
Specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi
Konfliktmægler
MA Innovation og Ledelse

Kernekompetencer inden for stress-krisebehandling, psykosocialt arbejdsmiljø, organisation og ledelse.
Specialist i organisationspsykolog, erfaren psykolog med lang klinisk erfaring og speciale i konflikthåndtering i arbejdsgrupper.
Erfaren konfliktmægler. Har et eksistentielt og værdiorienteret syn på, hvad mennesker og organisationer har brug for.
Har en særlig sans for at få fællesskaber til at blomstre. Er ukonventionel, åben, nysgerrig og pragmatisk.

TROLLE OG KUNZE FRA 2012

Trolle og Kunze blev etableret i 2012 af Susi Trolle og Keld Kunze efter mange års arbejde i store offentlige organisationer, fordi vi ønskede at skabe forandringer for menneskers trivsel på arbejdsmarkedet på en lidt dybere og mere eksistentielt plan – og med en større grad af omhu og kvalitet, end vi før havde haft mulighed for. Vi har fokus på den enkeltes oplevelse af mening og livsmod, på værdsættende fællesskaber og organisatorisk trivsel. Vi trækker på 30 års faglig erfaring med gruppers og menneskers fantastiske forskellighed. Det har givet os nogle særlige måder at arbejde på. Vi tilstræber, at vores arbejde bæres af disse forståelser og værdier:

VÆRDIKOMPAS

Helhed
Vi leder efter de løsninger, der løfter helheden. Det vil sige at de skal være gode både for den enkelte, for gruppen, for organisationen – og helst også for samfundet og for jorden. Vi inddrager de ressourcer, der allerede er til stede. Det handler om at inkludere alle, der påvirkes af både problemet og af løsningen.
Fællesskab
Intet menneske er en øde ø. Som kollegaer på arbejdspladsen skal vi kunne samarbejde, også når vi ikke er bedste venner eller er uenige. Et bæredygtigt fællesskab styrker den enkelte, og modvirker destruktive konflikter og mobning.
Læring
Handler om at bygge videre, om at blive klogere – i en organisation såvel som i det enkelte menneske. Vanskeligheder og konflikter kan vendes til læring – og læring skaber innovation og fremgang. Den lærende organisation er et ideal, som fortsat behøver opmærksomhed i praksis.
Ekspert på eget liv
Vi er alle eksperter på eget liv. I praksis støtter og faciliterer vi derfor samtaler, hvor konflikter løses af de involverede parter. Vi fortæller ikke, hvilken vej man skal gå. Vi hjælper i stedet med at man selv definerer vejen.
Sandhed
På sandhedens træ vokser grene med oprigtighed, transparens og autenticitet. Sandhed er det modsatte af skjulte dagsordener, manipulation og andre former for skjulte spil i samværet mellem mennesker. I samværet med en selv handler sandhed om at lægge hånden på hjertet og mærke det, man inderst inde godt ved. Det handler om at stå ved sig selv, og finde modet til at træde frem, som den man er.
Medfølelse og milde øjne
I medfølelse forstår vi med hjertet, hvad forstanden ikke kan rumme. Milde øjne betyder, at man ser med tilgivelse, venlighed og medfølelse på hinanden. Det vil sige, at man forsøger at sætte sig i den andens sted. Se sagen fra den andens perspektiv, og leve sig ind i den andens positive intention. Det betyder ikke at man skal være naiv og lukke øjnene for reelle magtforhold eller manglende kompetencer. Det betyder blot at man ser dybere for at prøve at finde ud af, hvordan man hjælper bedst.

Dette er en historie om at smide dødvægt og vraggods over bord, kappe fortøjningerne og tage ud i verden. Om at mærke, hvordan det er at stå i det åbne, uden dagsordener, og uden sikkerhedsnet, for at mærke nuet, og hvor vidunderligt livet er.
Det er også en historie om at trække sig tilbage og nærlæse det indre kompas. Det er historien om at vende hjem igen for at manifestere de indre sandheder i det ydre – og nødvendigheden af at holde fast i eventyret, når hverdagens glubske ulve hyler.
Mest af alt handler vores historie om nødvendigheden af at lytte til det, der er inderst inde – og leve det ud.
Den handler om at lytte til den indre sandhed, som i det daglige kan være rigtigt godt begravet, men som lever sit eget liv i det indre, og som træder frem, når man mindst venter det – i drømme, i meditationer, i tilfældigheder og særlige øjeblikke.

Eventyret
Sådan en struktur kendes allerbedst fra eventyrenes verden, hvor historiens helt eller heltinde drager ud i verden for f.eks. at finde de gyldne nøgler, der kan være gemt i heksens hus. Og så skal vores helt igennem en hel masse bøvl og besværligheder, men der heldigvis også hjælp at hente. Den gamle vise mand, dværgen eller fortryllede dyr. Heldigvis ender eventyrene altid godt med at vores helt vender hjem igen med en prins eller prinsesse og et halvt kongerige – rigere og klogere på livet, både på godt og på ondt. Tænk bare på Frodo og Sam fra Ringenes Herre.

Vores eventyr begynder
I en stor offentlig organisation – ja så eventyrligt begyndte det faktisk – hvor psykologen og projektlederen begge havde en ubændig trang til at der skulle ske noget nyt. Vi oplevede at sidde fast i et stort og tungt bureaukrati, og havde meget brug for at bruge vores kvaliteter på en bedre og mere meningsfuld måde, men hvordan? Hvad var næste skridt?

Vi besluttede at kappe fortøjningerne. Børnene var blevet store, og var flyttet hjemmefra. Vi solgte huset, pakkede alle vores ejendele i en container, sagde farvel til familien og tog ud i verden for at forsøge at blive klogere på os selv og livet. Foran os lå en rejse, hvor vi kørte Europa tyndt i en gammel bil med, hvad der kunne stoppes ind på bagsædet og i bagagerummet som den eneste dødvægt og – en startadresse i en lille hvid landsby i Sydspanien.

Det blev til otte måneders refleksionsretreat i først Andalusien og senere i de franske Pyrenæer. Det var tid til at komme til hægterne, til at falde til ro og falde ind i naturen omkring os – og til at komme i kontakt med de indre stemmer, der trængte til at blive hørt.

Det var de indre stemmer, der ikke lige kunne passe ind i hverdagen, når den ræser afsted og man har travlt som bare fanden, og helt kan komme til at glemme sig selv – og hvad det egentligt er, man gerne vil her i livet? For slet ikke at tale om bare at få tid til at tænke sig om – at reflektere over passion og muligheder – skønhed og kærlighed. Hvad der egentligt bæres i hjertet, når det kommer til stykket.

Hjemme igen med nye indsigter
For os gjorde otte måneders eftertænksomhed med natur, meditation og lange snakke over mindmaps en forskel. Vi ved nu, at man er nødt til at lytte ordentligt og omhyggeligt til sig selv, hvis man vil have et tilfredsstillende liv med mening, dybde og substans. Vi ved, at dette kræver ro, tid og autentisk spejling fra et andet menneske, der ved, hvad der lyttes efter. Vi ved også, at denne refleksion skal følges op af handling – så den indre stemme manifesteres i den ydre virkelighed. Endelig ved vi også, at denne proces er krævende og har perspektiv over et helt livsforløb. Derfor er det vigtigt at etablere en konstruktiv og omsorgsfuld opbakning til gennemførelsen, hvis impulsen ikke skal drukne i hverdag – og sove videre i det ubevidste.

Man kunne godt tænke, om denne indsigt virkelig er så banebrydende? Imidlertid er det vores oplevelse, at meget af det almindeligt moderne liv går med at have travlt og uafladeligt skulle tage stilling til alle de utallige synspunkter, holdninger og tilbud om det gode liv. Man bliver nemt helt forvirret. Fokus for bevidstheden er udadrettet, og følelser opstår som problemer, der skal håndteres eller behandles.
Rigtig meget af den moderne psykologi fokuserer på behandling af problemer – og med rette kan man da sige, for dem er der rigtigt mange af. Imidlertid er enhver psykologi indlejret i sin samtid og kan komme til at have nok at gøre med at forsøge at mindske konsekvenserne af en samfundskultur præget af præstation og effektivitet.

Derfor er det et anderledes mindset, der handler om at have fokus på, hvad du gerne vil med dit liv – og at vejledningen kommer indefra, når man giver sig tid og ro til seriøs refleksion. Det er en banebrydende oplevelse at opnå følelsesmæssig kontakt med sit inderste og herfra ses livet ofte i et andet perspektiv, hvor der ikke er forvirring, men klarhed.

Vi ved nu, at vi ønsker at skabe forandringer for mennesker på et lidt dybere og ofte eksistentielt plan, end der ofte er plads til. Derfor har vi etableret Trolle og Kunze, som en platform for udvikling af vores indsigter, hvor der end måtte findes mistrivsel blandt mennesker.

 

Nyheder

Følg med i hvad der sker

.