Bag om arbejdsmiljøet

Tal og procenter

Når det psykosociale arbejdsmiljø har problemer

Flere og flere undersøgelser viser, at et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø fører til mistrivsel og højere sygefravær.

Det er smerteligt for medarbejderne, kan betyde langvarige sygeforløb og tabt erhvervsevne og koster dyrt for arbejdsgiverne og staten. Dårligt psykosocialt arbejdsmiljø er nedbrydende og helbredsskadeligt for den enkelte – og koster på bundlinjen pga. sygefravær.

De problemer, der opstår, når det psykosociale arbejdsmiljø ikke fungerer, kan ses i stress-sygemeldinger, konflikter, mobning, voldsepisoder eller seksuel chikane:

 • Hver dag bliver 35.000 danskere sygemeldt
  – pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø; som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer
  (iflg. Stressforeningen)

 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet
  – pga. stress (iflg. Stressforeningen)

 • 1400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning
  – bl.a. forårsaget af stress (iflg. Stressforeningen)

 • Hver femte der bliver syg af stress
  – risikerer at miste sit job (iflg. Stressforeningen)

 • Dårligt psykosocialt arbejdsmiljø fører til større sygefravær
  For personer med lav arbejdsmiljøbelastning er sandsynligheden for at have mere end to ugers sygefravær på et år nede på 5 procent. For personer med høj arbejdsmiljøbelastning er sandsynligheden hele 31 procent.
  (Undersøgelse fra 2018 foretaget af COWI for hovedorganisationen FTF)

 • Ansatte, der føler sig mobbede
  – har cirka dobbelt så meget langtidssygefravær som andre med stress og søvnproblemer. 11 procent er udsat for mobning dagligt, ugentligt, månedligt eller af og til. Det svarer til 1 ud af 10.
  (Undersøgelse fra 2016 foretaget af Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Københavns Universitet)

 • Utilfredshed med chefen
  – er den væsentligste forklaring på, at folk skifter job viser en undersøgelse. Utilfredsheden skyldes i 73 pct. af tilfældene, at chefen skaber et dårligt arbejdsmiljø.
  (Undersøgelse fra 2019 foretaget af Ballisager for Børsen)

 • 7,3 millioner ledere i EU har ansvar for mere end 10 medarbejdere
  – 1 ud af 5 medarbejdere i EU har dårlig trivsel
  – Arbejdsrelateret stress og mental sundhed koster € 450 mia. årligt (2018) grundet produktivitets tab, fravær og sygenærvær og dårligt psykisk arbejdsmiljø. (Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv, 2019)
Tiden går
Forskning

Forskning gennem tiden

Den psykosociale arbejdsmiljøforskning har bevæget sig fra at have fokus på krav, indflydelse, udviklingsmuligheder og monotone arbejdsopgaver frem mod at have fokus på sociale relationer, retfærdighed og værdier.

Det er sket i takt med tilbagegangen i industriarbejdet og fremgangen i service- og viden arbejdet i de fleste høj-indkomstlande.

I denne video fortæller professor Reiner Rugulies fra NFA – Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø om det psykosociale arbejdsmiljø gennem tiden. 

Foredraget er fra 2015 – og er stadig rigtigt godt!

Årstal

Fra arbejderbeskyttelse til arbejdsmiljø

1873 – Den første fabrikslov
Loven forbyder børn under 10 år at arbejde, og baner vej for senere forbedringer af beskyttelse af de voksne arbejdere i den fremvoksende industri.

1899 – Arbejdsmarkedets grundlov eller ‘den danske model’
Her aftales det efter fire måneders hård arbejdskamp med storlockout, at lederen har ret til at lede og fordele arbejdet, mens arbejderne har ret til at organisere sig for at opnå forbedrede arbejdsforhold. Det bliver også fastslået at arbejdsmiljøet fortsat skal kontrolleres af staten dvs. af Fabriks- og Arbejdstilsynet, mens øvrige arbejdsforhold aftales af arbejdsmarkedets parter.

1919-1920 – 8 timers arbejdsdag indføres
Efter 50 års arbejdskamp indføres en banebrydende reform: ”8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 hvile”. Her når man til en forståelse af, at et menneske både har brug for et godt arbejde og godt liv ved siden af arbejdet.

1975 – Ny arbejdsmiljølovgivning.
Arbejdsmiljø i stedet for arbejderbeskyttelse

Nu taler man ikke længere om arbejderbeskyttelse, men om arbejdsmiljø.
Loven er banebrydende, fordi der i lovteksten for første gang er fokus på alle, der går på arbejde, således er det ikke kun industriarbejderne, håndværksarbejderne eller langbrugsarbejderne, men også ansatte i de offentlige organisationer, der er omfattet af den nye lovgivning. Primært med fokus på det fysiske arbejdsmiljø, selvom det psykiske eller psykosociale arbejdsmiljø nævnes, så finder det ikke plads i den endelige lovtekst.

2010 – Nye krav til de danske virksomheder og deres ledere
Ny bekendtgørelse hvis hovedintentionen er, at lederne i højere grad skal være med til at sikre arbejdsmiljøet i virksomheden. Der er sat mere fokus på ledelsens ansvar i loven, og arbejdsmiljøet skal tænkes ind i virksomhedens strategi, hvor der skal være fokus på arbejdsmiljø på lige fod med budgetter og drift. Den øverste ledelse har derfor fået en ”ny” arbejdsopgave – nemlig at arbejde med arbejdsmiljø. Det er vanskeligt at regulere og forbedre det psykosociale arbejdsmiljø vha. statslige tilsyn, påbud og indgreb. Målet er derfor, at de lokale parter med udgangspunkt i bl.a. centralt indgåede aftaler selv skal forvalte det psykosociale arbejdsmiljø på deres arbejdsplads.

2013 – Arbejdsmiljøloven udvides
Det psykiske og sociale arbejdsmiljø ligestilles med det fysiske arbejdsmiljø i lovgivningen.

2020 – Første bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø udkommer
Nu begynder man så småt at sætte ord på, hvad det med det psykosociale vil sige.

Læs mere i ”Velfærdens pris – arbejderbeskyttelse og arbejdsmiljø gennem 150 år” af Kurt Jacobsen, Gads Forlag 2011.
Eller besøg Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K
Fotos: De historiske billeder er fra Arbejdermuseets hjemmeside.

people doing office works
Løsninger

Fælles problemer kræver fælles løsninger

Når man leder efter svar på komplekse problemstillinger
kan det være fristende at lede efter enkle svar: Det er lederens skyld – måske er han eller hun oveni købet uempatisk og forstår slet ingenting – eller det er den enkle medarbejder, der er lidt sårbar eller ”har nogle problemer derhjemme”. Det kan jo også være sandt, men vores udgangspunktet er problemerne ikke skal tilskrives det enkelte menneske.

Problemerne har rod i en fælles struktur eller kultur på arbejdspladsen
som man som medarbejder vanskeligt kan forandre på egen hånd. En stærk lokal selvforvaltning af det psykosociale arbejdsmiljø er et godt redskab. Det vil sige at ledelse og medarbejdere løser problemerne i et inkluderende og samskabende fællesskab – enten i eksisterende kollektive fora eller i nye kollektive fora, der må udvikles på arbejdspladsen.

Det handler derfor om at gøre det psykosociale arbejdsmiljø til en kollektiv opgave på den enkelte arbejdsplads.
Praksis

Et helhedperspektiv

Den kollektive opgave kan fx bestå af en bred, undersøgende tilgang med at spørge – hvad der er brug for? – inden løsningerne designes. Vi foreslår, at man også undersøger, hvilket perspektiv, man analyserer eller oplever fra, for at undersøge sagen i en helhed. Herunder præsenterer vi to modeller, der inviterer til at se på problemstillinger, løsninger og behovet for udvikling i et helhedsperspektiv.

 

Perspektiverne kan undersøge gennem Kvadrantmodellen.
Modellen er et kalejdoskop, der kan hjælper med at folde samtaler om arbejdsmiljø og trivsel ud. I fællesskab ser man på på en udfordring, et emne eller et fænomen fra forskellige perspektiver – den enkeltes indre oplevelse, fra fællesskabets oplevelse, fra en ydre observation eller fra reglernes og teknologiens perspektiv. Modellen er udviklet af den amerikanske filosof Kenn Wilber, men er især bearbejdet i en dansk sammenhæng af professor i psykologi Jan Tønnesvang

 

Vi vil også fremhæve Jan Tønnesvangs Vitaliseringsmodel, der har fokus på at skabe Psykologisk Ilt i organisationer.  Vitaliseringsmodellen er et dialogværktøj, der kan hjælpe med at folde en samtale ud om, hvad den enkelte har brug for – for at trives, være sig selv, finde mening, opleve sig som en del af et fællesskab samt mestre sine opgaver og sin arbejdsdag. Begrebet psykologisk ilt er formuleret af den østrigske psykoanalytiker Heinz Kohut. 

Tak fordi du læste med!

Hos Trolle og Kunze ser vi arbejdsmiljøproblemer i en helhed.
Vi benytter en bredt funderet faglig og praktisk tilgang.  

Har du lyst til at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation, så lad os drikke en uforpligtende kop kaffe!

Vi er her for at hjælpe dig

Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål – så skriv til os med dit telefonnummer eller mail og så vender vi tilbage hurtigst muligt

Nyheder

Følg med i hvad der sker

.