Trolle og Kunze

Vitalisering af

psykosocialt arbejdsmiljø

Det mener vi

Vi bruger en stor del af døgnets timer på at arbejde, på at uddanne os til arbejdsmarkedet eller kæmpe for at få et arbejde, hvis vi står udenfor. Vores arbejdsidentitet er en stor del af vores selvforståelse. Det er imidlertid ikke givet, at vi har det godt (sammen), når vi er på arbejde. Hver dag sygemeldes i tusindvis af danskere på grund af et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø. 

Et lykkeligt arbejdsliv – er det muligt?
I Bhutan går man ikke op i at måle BNP – altså landets økonomiske velstand. I stedet går man op i folkets lykke, og måler det i et lykke-index. Tænk hvis alle på arbejdsmarkedet i Danmark blev raskere og gladere af at gå på arbejdet – og at vi havde et index for den form for velstand? Måske vi både blev raskere, gladere og rigere af den investering?
Trolle og Kunze arbejder for at alle skal trives i deres arbejdsliv.
Det manglede bare!

arbjede
Sådan arbejder vi

TROLLE OG KUNZE

er et konsulenthus med fokus på det psykosociale arbejdsmiljø. Vi tilbyder undervisning, foredrag, procesbistand samt hjælp til udvikling.

Trolle og Kunze blev etableret i 2012 af Susi Trolle og Keld Kunze efter mange års arbejde i store offentlige organisationer, fordi vi ønskede at skabe forandringer for menneskers trivsel på arbejdsmarkedet på en lidt dybere og mere eksistentielt plan – og med en større grad af omhu og kvalitet, end vi før havde haft mulighed for. Vi trækker på 30 års faglig erfaring med arbejdsmiljø og med gruppers og menneskers fantastiske forskellighed. Det har givet os nogle særlige måder at arbejde på. Vi tilstræber at vores arbejde bæres af disse forståelser og værdier:

HELHED

Vi leder efter de løsninger, der løfter helheden. Det vil sige at de skal være gode både for den enkelte, for gruppen, for organisationen – og helst også for samfundet og for jorden.
Vi inddrager de ressourcer, der allerede er til stede. Det handler om at inkludere alle, der påvirkes af både problemet og af løsningen.

FÆLLESSKAB

Intet menneske er en øde ø. Som kollegaer på arbejdspladsen skal vi kunne samarbejde, også når vi ikke er bedste venner eller er uenige. Et bæredygtigt fællesskab styrker den enkelte, og modvirker destruktive konflikter og mobning.

LÆRING

Handler om at bygge videre, om at blive klogere – i en organisation såvel som i det enkelte menneske.
Vanskeligheder og konflikter kan vendes til læring – og læring skaber innovation og fremgang. Den lærende organisation er et ideal, som fortsat behøver opmærksomhed i praksis.

EKSPERT PÅ EGET LIV

Vi er alle eksperter på eget liv. I praksis støtter og faciliterer vi derfor samtaler, hvor konflikter løses af de involverede parter. Vi fortæller ikke, hvilken vej man skal gå. Vi hjælper i stedet med at man selv definerer vejen.

SANDHED

På sandhedens træ vokser grene med oprigtighed, transparens og autenticitet. Sandhed er det modsatte af skjulte dagsordener, manipulation og andre former for skjulte spil i samværet mellem mennesker.
I samværet med en selv handler sandhed om at lægge hånden på hjertet og mærke det, man inderst inde godt ved. Det handler om at stå ved sig selv, og finde modet til at træde frem, som den man er.

MEDFØLELSE OG MILDE ØJNE

I medfølelse forstår vi med hjertet, hvad forstanden ikke kan rumme.
Milde øjne betyder, at man ser med tilgivelse, venlighed og medfølelse på hinanden. Det vil sige, at man forsøger at sætte sig i den andens sted. Se sagen fra den andens perspektiv, og leve sig ind i den andens positive intention. Det betyder ikke at man skal være naiv og lukke øjnene for reelle magtforhold eller manglende kompetencer. Det betyder blot at man ser dybere for at prøve at finde ud af, hvordan man hjælper bedst.

Vores fantastiske kunder
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Arbejdstilsynet
Skat
Politi
Odense Kommune
Københavns Kommune
Ballerup Kommune
Københavns Kommune
Technical Education Copenhagen
Københavns Universitet
LO Skolen
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Magisterforening
Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Red Barnet
Rederiforeningen
Oticon
HK - Handel og Kontor
Kirkens Korshær
Center for Konfliktløsning
Depressionsforeningen
Ganløse Kirke
Hareskov Kirke
Pæne ord om os

Nyheder

Følg med i hvad der sker

Sæt dig godt til rette

Giv dig selv lov til at være

album-art
Af Susi Trolle

Skriv til os

Spørgsmål, undren, kommentarer, forslag