Samarbejde og effektivitet

Team udvikling

Vi tilbyder

  • Facilitering af processer, f.eks. temadage, undervisning, udviklingsforløb
  • Coaching og supervision
  • Konsulentbistand til afdækning af behov

Teamsamarbejde og udvikling
Teamsamarbejde består af to dimensioner – opgaven, som teamet skal udføre, og teamet som social enhed. Team består af mennesker, og vi er nødt til at forstå de menneskelige faktorer, der er på spil i teamwork. Medlemmerne er afhængige af hinanden, og må spille sammen for at nå deres mål. I de fleste organisationer sammensættes og fungerer team sædvanligvis, uden at der gøres forsøg på at sikre, at de er i stand til at fungere effektivt sammen.

Diversitet i teamet
Det er en almindelig opfattelse, at jo større diversitet i et team, jo bedre løsninger, fordi teamets medlemmer er i stand til at belyse en sag fra mange sider, og dermed medvirke til at løsningerne bliver bedre og mere effektive. Erfaringen viser imidlertid, at det er endnu vigtigere, hvordan denne diversitet anvendes – og om den overhovedet kommer i spil. Hvis kommunikationen præges af magtspil og diskursmanipulation risikerer man, at resultatet rent faktisk bliver ringere, end hvis en enkelt medarbejder havde ansvar for beslutningen.

Teamkultur
Hvis medlemmerne oplever de indbyrdes forhold så vanskelige, at de har lyst til at forlade teamet, er teamets langsigtede levedygtighed truet. Derfor er det nødvendigt at overveje, hvilken teamkultur man ønsker at skabe. Teamkultur refererer til aspekter af samarbejdet som:
Varme, humor, antal konflikter, gensidig støtte, fællesskab, bagtalelser, vægt på status, deltagelse, informationsdeling, graden af kritik af hinandens arbejde samt støtte til nye idéer. Et område af stor betydning er medlemmernes generelle trivsel. Dette gælder især for personer, der arbejder med et højt stressniveau som fx omsorgspersonale. Den sociale støtte, teammedlemmerne giver hinanden, kan have stødpudeeffekt, og derved forhindre stressrelaterede sygdomme.

Kommunikation 
Teamets kommunikation er den mest afgørende faktor for, om teamet skaber resultater. Dette er faktisk mere afgørende end summen af faktorer som: Deltagernes intelligens, personlighed og evner samt emnerne i gruppens drøftelser. Derfor er det centralt at tale om emner som:

  • Hvordan og hvornår taler man med eller til hinanden?
  • Hvilke emner ok, og hvilke er tabu?
  • Hvad kan man spørge om, og hvordan håndteres uenigheder og feedback?
  • Hvordan er energien, omsorgen og ambitionen?
  • Hjælper man hinanden til at ”shine”?

Alt dette er udtryk for gruppens kultur. Det er vigtigt at være opmærksom på, at gruppekultur skabes i fællesskab. Derfor giver sjældent mening at individualisere skyld.

Konflikthåndtering og læring 
Det er af afgørende betydning, at teamets kommunikation er præget af åbenhed og tillid. Det betyder ikke, at samarbejdet skal eller kan håndteres uden konflikter, men derimod at konflikterne i stedet anvendes som det brændstof, der skaber udvikling. På denne baggrund er det afgørende, at teamet får udviklet en tillidsbåret læringskultur, således at uenigheder håndteres konstruktivt og professionelt.

Dette gælder, uanset på hvilket niveau teamet forefindes. Jo højere op i hierarkiet – jo naturligt større og vanskeligere er uenighederne ofte – og samtidigt kravet til konstruktiv og tillildsbåret kommunikation og konfliktløsning. Faktisk kan det være af afgørende betydning for, om en virksomhed overlever eller ej.

Grundlaget for den gode og konstruktive kommunikation og konfliktløsning er en værdsættende og tillidsbåret læringskultur, hvor den enkelte føler sig set, værdsat og anerkendt for sit bidrag til det fælles. 

Hvordan dette fællesskab og denne teambaserede læringskultur skal udfoldes og udvikles, er det kun teamet selv, der er i stand til at afgøre og vedligeholde.