Susi Trolle

Ejer og partner

Cand.comm.
Coach og psykologisk rådgiver
Mindfulness underviser
Forfatter

Kernekompetencer indenfor psykosocialt arbejdsmiljø, projektledelse, kompetenceudvikling og storytelling

Erfaren, kontaktstærk og indsigtsfuld coach og psykologisk rådgiver, der vedholdende, kreativt og empatisk viser vejen til overskud og udvikling for den enkelte. Tillige klarsyn til at lede udviklingen af gode, nærværende og værdsættende fællesskaber ved at løse konflikter, bygge bro og inddrage alle i opgaven med at skabe mening og læring, trivsel og kvalitet.

Susi Trolle er en kreativ kraft, der altid ser muligheder i selv de vanskeligste forhold og er dybt engageret i at finde den vej, der løfter alle implicerede. Susi Trolle er en humanitær ildsjæl med et stort socialt engagement. Hun er samtidig et opbakkende og imødekommende væsen, der skaber gode og tilladende rammer for udfoldelsen af potentialet hos den enkelte.

Susi Trolle coacher både private og erhvervskunder, og underviser i retorik og personlig fremtræden.
Hun leder evidensbaserede mindfulness forløb for enkelte og grupper.

Susi Trolle er partner i konsulentfirmaet Trolle og Kunze.  Sideløbende arbejder hun som projektleder i DepressionsForeningens Café Blom med fokus på social inklusion og recovery.

Susi Trolle har tidligere som leder af udviklingsprojekter i Københavns Kommune og i private humanitære organisationer arbejdet med psykosocialt arbejdsmiljø og mennesker med psykisk sårbarhed. Hun har skabt frugtbart samarbejde om kvalitetssikring af den sociale indsats imellem de relevante aktører. Hun har mæglet i konflikter, og skabt grobund for samarbejde på de mest udsatte bosteder, der også har haft offentlig bevågenhed – samt mellem pårørende og kommunale myndigheder.

Susi Trolle har arbejdet med storytelling – både i det politiske felt med sparring af lokalpolitikere og folketingspolitikere, og for rollemodeller i integrationsprojekter i Integrationsministeriet og i Red Barnet. Herudover med vejledning af mennesker med erhvervet hjerneskade, selvmordsforebyggelse og telefonrådgivning.