Fra tanke til handling

Arbejdsmiljøarbejde i praksis

Handleplaner, samtalemodeller, opfølgning på APV, undervisning og psykologbistand

Det psykosociale arbejdsmiljø – hvordan arbejder man egentligt med det i det daglige?
Der er mange spørgsmål at tage stilling til:

MUS, APV, alenearbejde, aftenarbejde, arbejdsgiveransvar, lovgivning, organisering og samarbejde, økonomi, ressourcer, besparelser, overenskomster, work-life balance, kontrakter, midlertidig ansættelse, relationer, stress, sygemelding, konflikter osv.

Det er arbejdsgiverens juridiske ansvar at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt, men alle – også ansatte – har et medansvar for at medvirke og gøre opmærksom på eventuelle problemstillinger.  Det giver på alle måder mest mening at samarbejde om indsatsen.

I Trolle og Kunze tager vi udgangspunkt i at arbejdsmiljøindsatsen skal løses i fællesskab.
Vi tilpasser alle vores løsningsforslag til den givne organisation og situation, og giver et tilbud, så vi kan arbejde ud fra en klar aftale og pris.

Eksempler på hvordan, vi kan hjælpe:

 • Strategi og handleplaner samt årligt eftersyn
  Hvad er målet, hvad er første skridt, hvem skal gøre hvad og hvornår?
  Vi hjælper jer med at identificere de vigtigste fokusområder, udvikle handleplaner og med udarbejde et årshjul, så I kan arbejde videre selv. Vi tilbyder desuden en klippekortsordning, hvor I kan tilkøbe praktisk hjælp undervejs samt et årligt ”eftersyn” af trivslen i organisationen.

 • Udvikling af APV-spørgeskema samt opfølgning
  De fleste APV spørgeskemaer er færdigudviklede skabeloner, der ikke nødvendigvis giver mening i alle organisationer.
  Ved at udvikle sin egen samtalemodel – i samarbejde på tværs i organisationen – sikrer man et godt analyseværktøj, der kan bane vej for øget opmærksomhed og handlekraft i forhold til trivsel og godt arbejdsmiljø. Bare det at være sammen om at udvikle et godt samtaleværktøj er et vigtigt skridt på vejen.

 • Udvikling af trivselssamtaler/MUS samtalemodeller
  Samtaler om trivsel og udvikling er vigtige veje at styrke samarbejdet om arbejdsmiljø. Men hvordan gør man det lige på en måde, så det bliver en god og konstruktiv samtale for begge parter?
  Vi hjælper med at finde en samtalemodel, der passer til den enkelte organisation.

 • Tematiske kurser:

  • Trivselssamtale/MUS samtale efter Vitaliseringsmodellen

  • Trivselsdialog i grupper med Spiraldialogmetoden

  • Praktisk konflikthåndtering

  • Teamudvikling

  • Kollegial supervision

   Læs mere her om vores kurser

 • Når stress, kriser og mistrivsel skal have hjælp

Se mere her

Nyheder

Følg med i hvad der sker

Sæt dig godt til rette

Giv dig selv lov til at være

album-art
Af Susi Trolle

Skriv til os

Spørgsmål, undren, kommentarer, forslag