Her er historien

Om Trolle og Kunze

Trolle og Kunze er et konsulenthus stiftet i 2012 af Susi Trolle og Keld Kunze.
Vi har fokus på det psykosociale arbejdsmiljø, og vi tilbyder undervisning, oplæg på seminarer og konferencer, procesbistand samt hjælp til udvikling af arbejdsmiljøarbejdet.
Vi samarbejder med gode konsulenter i vores netværk, når opgaven kræver flere hænder og yderligere ekspertise.
Ingen opgave er derfor hverken for stor eller for lille.

Ejer og partner
Arbejdsmiljøkonsulent
Cand. comm.
Coach – erhverv og privat
Mindfulness underviser

Kernekompetencer indenfor psykosocialt arbejdsmiljø med rådgivning, undervisning og procesarbejde
Arbejder for at udvikle værdsættende fællesskaber ved at løse konflikter, bygge bro og inddrage alle i opgaven med at skabe trivsel og sammenhængskraft. Ser muligheder i selv de vanskeligste forhold, og er dybt engageret i at finde den vej, der løfter alle implicerede.
Desuden en erfaren og kontaktstærk coach og mindfulness underviser, hvor målet er at vise vejen til overskud og udvikling for den enkelte.

Har tidligere i karrieren arbejdet som leder af udviklingsprojekter i Københavns Kommune, og i private humanitære organisationer arbejdet vedholdende med psykosocialt arbejdsmiljø.
Har skabt frugtbart samarbejde om kvalitetssikring af den sociale indsats imellem de relevante, kommunale aktører. Har mæglet i konflikter, og skabt grobund for samarbejde på de mest udsatte bosteder – der også har haft offentlig bevågenhed – samt mellem pårørende og kommunale myndigheder.
Har desuden arbejdet med storytelling – både i det politiske felt med sparring af lokalpolitikere og folketingspolitikere, og for rollemodeller i integrationsprojekter i Integrationsministeriet og i Red Barnet. Herudover med vejledning af mennesker med erhvervet hjerneskade, selvmordsforebyggelse og telefonrådgivning.

Keld Kunze

Ejer og partner
Cand. psych. aut.
Specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi
MA Innovation og Ledelse

Erfaren psykolog med lang klinisk erfaring og speciale i konflikthåndtering i arbejdsgrupper.
Kernekompetencer inden for stress/krisebehandling, psykisk arbejdsmiljø, organisation og ledelse.

Erfaren konfliktløser og tidligere leder af Center for Konfliktløsning.

En visionær kraft, der har et dybt eksistentielt og værdiorienteret syn på, hvad mennesker og organisationer har brug for. Han har en særlig sans for at få fællesskaber til at blomstre og er ukonventionel, åben, nysgerrig og pragmatisk.

Specialist i organisationspsykologi og konfliktløsning og har særligt arbejdet med kompetenceudvikling i forhold til samarbejde og arbejdsmiljø i store offentlige organisationer.
På Storstrømmens Sygehus/Region Sjælland som nøgleaktør i udvikling af etiske læreprocesser, værdiregnskab og strategisk ledelse af relationer samt i socialforvaltningen i  Københavns Kommune som chefpsykolog i Center for Supervision hos frontpersonale i arbejdet med handicap, psykiatri, børne-familie og misbrug.

Keld Kunze er partner i konsulentfirmaet Trolle og Kunze og i sin private praksis arbejder Keld Kunze med personlig udvikling af både privatpersoner, ansatte og ledere. Tidligere har han arbejdet med udvikling af alkoholbehandling og krisepsykologisk intervention.

Vores historie

Eventyret – ud og hjem igen
Dette er en historie om at smide dødvægt og vraggods over bord, kappe fortøjningerne og tage ud i verden. Om at mærke, hvordan det er at stå i det åbne, uden dagsordener, og uden sikkerhedsnet, for at mærke nuet, og hvor vidunderligt livet er.
Det er også en historie om at trække sig tilbage og nærlæse det indre kompas. Det er historien om at vende hjem igen for at manifestere de indre sandheder i det ydre – og nødvendigheden af at holde fast i eventyret, når hverdagens glubske ulve hyler.
Mest af alt handler vores historie om nødvendigheden af at lytte til det, der er inderst inde – og leve det ud.
Den handler om at lytte til den indre sandhed, som i det daglige kan være rigtigt godt begravet, men som lever sit eget liv i det indre, og som træder frem, når man mindst venter det – i drømme, i meditationer, i tilfældigheder og særlige øjeblikke.

Eventyret
Sådan en struktur kendes allerbedst fra eventyrenes verden, hvor historiens helt eller heltinde drager ud i verden for f.eks. at finde de gyldne nøgler, der kan være gemt i heksens hus. Og så skal vores helt igennem en hel masse bøvl og besværligheder, men der heldigvis også hjælp at hente. Den gamle vise mand, dværgen eller fortryllede dyr. Heldigvis ender eventyrene altid godt med at vores helt vender hjem igen med en prins eller prinsesse og et halvt kongerige – rigere og klogere på livet, både på godt og på ondt. Tænk bare på Frodo og Sam fra Ringenes Herre.

Vores eventyr begynder
I en stor offentlig organisation – ja så eventyrligt begyndte det faktisk – hvor psykologen og projektlederen begge havde en ubændig trang til at der skulle ske noget nyt. Vi oplevede at sidde fast i et stort og tungt bureaukrati, og havde meget brug for at bruge vores kvaliteter på en bedre og mere meningsfuld måde, men hvordan? Hvad var næste skridt?

Vi besluttede at kappe fortøjningerne. Børnene var blevet store, og var flyttet hjemmefra. Vi solgte huset, pakkede alle vores ejendele i en container, sagde farvel til familien og tog ud i verden for at forsøge at blive klogere på os selv og livet. Foran os lå en rejse, hvor vi kørte Europa tyndt i en gammel bil med, hvad der kunne stoppes ind på bagsædet og i bagagerummet som den eneste dødvægt og – en startadresse i en lille hvid landsby i Sydspanien.

Det blev til otte måneders refleksionsretreat i først Andalusien og senere i de franske Pyrenæer. Det var tid til at komme til hægterne, til at falde til ro og falde ind i naturen omkring os – og til at komme i kontakt med de indre stemmer, der trængte til at blive hørt.

Det var de indre stemmer, der ikke lige kunne passe ind i hverdagen, når den ræser afsted og man har travlt som bare fanden, og helt kan komme til at glemme sig selv – og hvad det egentligt er, man gerne vil her i livet? For slet ikke at tale om bare at få tid til at tænke sig om – at reflektere over passion og muligheder – skønhed og kærlighed. Hvad der egentligt bæres i hjertet, når det kommer til stykket.

Hjemme igen med nye indsigter
For os gjorde otte måneders eftertænksomhed med natur, meditation og lange snakke over mindmaps en forskel. Vi ved nu, at man er nødt til at lytte ordentligt og omhyggeligt til sig selv, hvis man vil have et tilfredsstillende liv med mening, dybde og substans. Vi ved, at dette kræver ro, tid og autentisk spejling fra et andet menneske, der ved, hvad der lyttes efter. Vi ved også, at denne refleksion skal følges op af handling – så den indre stemme manifesteres i den ydre virkelighed. Endelig ved vi også, at denne proces er krævende og har perspektiv over et helt livsforløb. Derfor er det vigtigt at etablere en konstruktiv og omsorgsfuld opbakning til gennemførelsen, hvis impulsen ikke skal drukne i hverdag – og sove videre i det ubevidste.

Man kunne godt tænke, om denne indsigt virkelig er så banebrydende? Imidlertid er det vores oplevelse, at meget af det almindeligt moderne liv går med at have travlt og uafladeligt skulle tage stilling til alle de utallige synspunkter, holdninger og tilbud om det gode liv. Man bliver nemt helt forvirret. Fokus for bevidstheden er udadrettet, og følelser opstår som problemer, der skal håndteres eller behandles.
Rigtig meget af den moderne psykologi fokuserer på behandling af problemer – og med rette kan man da sige, for dem er der rigtigt mange af. Imidlertid er enhver psykologi indlejret i sin samtid og kan komme til at have nok at gøre med at forsøge at mindske konsekvenserne af en samfundskultur præget af præstation og effektivitet.

Derfor er det et anderledes mindset, der handler om at have fokus på, hvad du gerne vil med dit liv – og at vejledningen kommer indefra, når man giver sig tid og ro til seriøs refleksion. Det er en banebrydende oplevelse at opnå følelsesmæssig kontakt med sit inderste og herfra ses livet ofte i et andet perspektiv, hvor der ikke er forvirring, men klarhed.

Vi ved nu, at vi ønsker at skabe forandringer for mennesker på et lidt dybere og ofte eksistentielt plan, end der ofte er plads til. Derfor har vi etableret Trolle og Kunze, som en platform for udvikling af vores indsigter, hvor der end måtte findes mistrivsel blandt mennesker.

At lytte

Se mere her

Nyheder

Følg med i hvad der sker

Sæt dig godt til rette

Giv dig selv lov til at være

album-art
Af Susi Trolle

Skriv til os

Spørgsmål, undren, kommentarer, forslag