Vitalisering af

Ledelseskvalitet

Supervision, coaching og mindfulness forløb for alle med ledelsesansvar

Stærke ledelsesfællesskaber betyder inspiration, forståelse, fælles retning og læring. Styrkede ledelsesfællesskaber og bæredygtig ledelse skabes ved, at man deler viden, udfordringer og visioner. Målrettet og systematisk arbejde med kollegial støtte, erfaringsudveksling, sparring i forhold til konkrete, dilemmafyldte problematikker, er vigtige omdrejningspunkter.
Når man har mulighed for at dele og håndtere problemstillinger sammen, reduceres stress blandt lederne.

Dette er vigtigt, fordi en ledelsesrolle, på trods af mange kontaktflader, møder og opgaver, ofte kan opleves som værende ensom, når det brænder på. Mange mellemledere oplever paradoksalt nok at stå alene, selvom de har mange kolleger, der står med de samme udfordringer.

Det kan gøres ved at kvalificere eksisterende ledelsesfora ved hjælp af en facilitator, der hjælper med at få sat ord på det uudsagte, holde målrettet fokus på en sund samskabelses-kultur og vitaliserende kommunikation, samarbejde om kerneopgaven, og hvordan konflikter benyttes som energi til udvikling, så der skabes øget tillid og fælles læring.

Eksempler på, hvordan vi kan hjælpe:

 • Supervision og coaching på ledelsesniveau
  – teamledere, projektledere, chefer, bestyrelse
  Hvilken særlig ledelsesstil er din? Hvilke værdier styrer din ledelse?
  Supervision er en stor styrke på ledelsesniveau, hvor det kan være svært at finde en fortrolig samtalepartner, der kan hjælpe med at udvikle den personlige ledelsesstil.
  Fordelene ved supervision er at fagligheden udvikles, arbejdstrivslen understøttes og stress og udbrændthed forebygges.  Supervision hjælper endvidere til at organisationens mål og værdigrundlag afspejles i ledelsesindsatsen.

  Coaching er den eksistentielle samtale med plads til fordybelse og refleksion over karriere, arbejdsliv eller arbejdstrivsel. Fundamentet er tredje generations coaching – hvor perspektivskift, transformation og læring er i centrum. Her er den vigtigste opgave at hjælpe til at frigøre sig fra ydre normer og andres værdier, og blive helt sig selv.

 • Mindfulness forløb (MBSR) for ledere – i gruppe
  Mindfulness baseret stressreduktion som et traditionelt otte-ugers forløb i en gruppe.
  MBSR er et otte-ugers program, der forbedrer mental sundhed samt forebygger og helbreder stress.
  Programmet anvender opmærksomhedsøvelser, åndedrætsøvelser samt meditationsøvelser, og er baseret på individuel træning mellem hver session. Ved at rette fælles fokus på både individuel og fælles trivsel støtter man ikke blot den mentale sundhed, men skærper også større lydhørhed og mere nænsomhed for sig selv og samt i relationerne på arbejdspladsen.

 • Mindfulness forløb (MBSR) for ledere – individuelt
  Mindfulness baseret stressreduktion i en en-til-en setting eventuel kombineret med coachingsamtaler om arbejdsliv og karriere. Forløbet tilrettelægges og aftales individuelt.

Se vejledning her

Tanker om ledelse
God ledelse sikrer udvikling af virksomhedens kerneopgaver, medarbejderes trivsel og bæredygtig økonomi.
Konkrete færdigheder, faglige kvalifikationer og især personlige kompetencer er essentielle i denne sammenhæng, men hvad er ledelse?

 • Ledelse forstået som en person. Ifølge denne opfattelse handler ledelse om at finde mennesker med de rigtige personlighedstræk, og ledelse er det, disse personer gør.

 • Ledelse forstået som en position. Er formentligt den mest almindelige opfattelse, og handler om ledelse som en rolle tillagt en række beføjelser til at løse bestemte opgaver.

 • Ledelse som samskabelse. Her er der egentlig tale om ledelsesudvikling frem for lederudvikling. Spørgsmålet i denne forbindelse er: “Hvordan kan ledere og medarbejdere blive bedre til at koordinere deres handlinger i organisationen?” Svaret opnås gennem fælles refleksion og dialog om hverdagens konkrete begivenheder og handlinger.

Fælles retning, koordinering og tilslutning
I Trolle og Kunze har vi fokus er på udvikling af fællesskaber, der inkluderer alle parter, der har indflydelse på løsning af organisationens ledelsesmæssige opgaver – ikke kun formelle ledere. Forstået på denne måde er ledelse noget, en gruppe mennesker producerer sammen. Formelle ledere har ansvar for, at der bliver produceret, men det er først, når der er etableret en fælles retning og koordinering, at man kan tale om ledelseskvalitet. Fordelen ved dette er at undgå den almindelige modstilling mellem formel og uformel ledelse og samtidig integrere organisationens hårde mål med de bløde mål omkring trivsel og engagement.

Se mere her

Nyheder

Følg med i hvad der sker

Sæt dig godt til rette

Giv dig selv lov til at være

album-art
Af Susi Trolle

Skriv til os

Spørgsmål, undren, kommentarer, forslag