Formål

Formålet med kurset er at træne deltagernes kompetencer til at kunne fungere som konfliktmæglere i fastlåste gruppekonflikter og at vende disse situationer til læring og konstruktiv udvikling.

Mindset og metode
Konfliktfagligt tager vi udgangspunkt i den refleksive, værdibaserede mæglingsmodel og overfører den til arbejdet med grupper, der er udfordret ved at håndtere interne uoverensstemmelser.

Til dette benytter vi cirkeldialoger. Gennem samtale om det, der er væsentligt for den enkelte, udvikles tryghed, respekt, empati og inklusion. Metoden er banebrydende i forhold til at afmontere magtdiskurser til fordel for et autentisk, udviklende og beskyttende fællesskab.

Mange organisationer står i dag i et vadested mellem det hierarkiske, industriparadigme og på den anden side et mere helhedsorienteret syn. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på organisationers betydning for at udvikle fællesskaber – eller det modsatte – når man designer processer i gruppemægling

Kurset har en høj grad af fokus på praksistræning – dvs. at lære at lede konstruktive dialoger i et konfliktuelt miljø på en måde som udvikler fællesskab, psykologisk tryghed og gensidig tillid.

Kursusdagene vil veksle imellem oplæg, små øvelser, gruppeøvelser og diskussion af teori. Man må som deltager være indstillet på involvere sig personligt samt arbejde med eget konfliktmønster.

Udbytte – du får

  • færdigheder i at analysere, hvad en konflikt handler om.
  • træning i at interviewe de involverede parter om deres behov ift. den pågældende konflikt, om hvad der kan afspænde konflikten – hvad håbet er for processen og hvordan man kommer videre.
  • træning i at opstille en ramme for mæglingsprocessen, så alle parter får sagt, hvad der ligger dem på sinde, hvor der skabes muligheder for at lytte og etablere en aftale for videre udvikling af samarbejdet.
  • træning i at navigere i et rum med emotionel spænding
  • forståelse for gruppedynamik og relationers betydning for organisationens kvalitet

 

Målgruppe
Alle der arbejder praktisk med grupper og teams fx projektledere, undervisere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, organisationskonsulenter eller HR-partnere.

Der kræves intet forkundskab – kun at man er indstillet på at involvere sig personligt samt arbejde med sit eget og andres konfliktmønster.

Der er plads til 24 deltagere.

Datoer
Onsdag, torsdag og fredag den 11., 12. og 13. september.
Første dag kl. 10 – 17, ellers kl. 9 – 16.

Sted:
MBK, Pilestræde 61, 1112 København K. Find vej
MBK kan tilbyde rabat på overnatning på 25 Hours Hotel.

Pris
8.900 kr. eks. moms, inkl. forplejning

Betalingsbetingelser
Deltagelse er først gældende, når betalingen er registreret.
Framelding senest den 10. august giver fuld refundering af kursusbetaling.
Derefter refunderes ikke, men der kan reserveres en plads til et senere kursus.

Tilmelding sker til
Kursusleder Susi Trolle – ring på 50 91 40 51 eller skriv til susi.trolle@gmail.com

Kursusledere og undervisere
Susi Trolle og Keld Kunze – se mere HER

Nyheder

Følg med i hvad der sker

.