Keld Kunze

Keld Kunze

Ejer og partner

Cand. psych. aut.
Specialist i Konfliktløsning
Specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi
MA Innovation og Ledelse

Erfaren psykolog med lang klinisk erfaring og speciale i konflikthåndtering i arbejdsgrupper. Herudover kernekompetencer inden for stress/krisebehandling og psykisk arbejdsmiljø samt innovation, organisation og ledelse.

KELD KUNZE er en af Danmarks mest erfarne konfliktløsere og tidligere leder af Center for Konfliktløsning.

Keld Kunze er en visionær kraft, der har et dybt eksistentielt og værdiorienteret syn på, hvad mennesker og organisationer har brug for. Han har en særlig sans for at få fællesskaber til at blomstre og er ukonventionel, åben, nysgerrig og pragmatisk.

Keld Kunze er specialist i organisationspsykologi og konfliktløsning og har særligt arbejdet med kompetenceudvikling i forhold til samarbejde og arbejdsmiljø i store offentlige organisationer. På Storstrømmens Sygehus/Region Sjælland som nøgleaktør i udvikling af etiske læreprocesser, værdiregnskab og strategisk ledelse af relationer samt i socialforvaltningen i  Københavns Kommune som chefpsykolog i Center for Supervision hos frontpersonale i arbejdet med handicap, psykiatri, børne-familie og misbrug.

Keld Kunze er endvidere partner i konsulentfirmaet Trolle og Kunze og i sin private praksis arbejder Keld Kunze med personlig udvikling af både privatpersoner, ansatte og ledere. Tidligere har han arbejdet med udvikling af alkoholbehandling og krisepsykologisk intervention.

CV

Erfaring

Selvstændig virksomhed med Trolle og Kunze - fra 2012
En psykologisk konsulentvirksomhed med fokus på samarbejde og fællesskab samt et terapeutisk tilbud til den enkelte om støtte til fordybelse og udvikling.

Faglig leder, daglig leder, underviser og konfliktmægler, Center for Konfliktløsning.1994-2006 samt 2012 – 2015
Medlemsforening (NGO), der driver forskellige frivillige netværk samt en professionel non-profit virksomhed med det fælles formål, at fremme udbredelse af fredelig konfliktløsning.

Refugium i Gualgos, Spanien, Sct. Paul de Fenouillet samt Ollioules, Frankrig. 2011 – 2012
Tilbagetrækning, eksistentiel fordybelse og meditation. Kybernetisk selvledelse af 3. grad.

Leder og chefpsykolog, Center for Supervision, HR-udvikling, Socialforvaltningen, Københavns Kommune. 2006 -2011
Indtægtsdækket virksomhed med kompetenceudvikling via supervison til frontpersonale i centre for psykiatri, handicap, børne- familie og misbrug. Herudover gennemførelse af mindfulness samt supervisoruddannelsen. Arbejdet foregik på et systemisk/narrativt grundlag.

Organisationspsykolog, Center for Etiske Lærerprocesser, Storstrømmens Sygehus, Storstrøms Amt. 2001-2006
Udvikling og gennemførelse af Etisk Regnskab. Herunder arbejdet med psykosociale fællesskaber på alle niveauer i organisationen samt kompetenceudvikling for den enkelte. Væsentligt var at skabe rum for læringsdialoger, konfliktmægling og coaching - særligt i forbindelse med store omstillingsprocesser. Herudover var tillige arbejdet med psykologisk krisehjælp til ansatte.

Selvstændig virksomhed med Keld Kunze Psykologisk Rådgivning. 1994 -2001
Klinisk psykolog med ydernummer - Kursusudvikler og virksomhedskonsulent. Temaerne var trivsel og samarbejde, personaleudvælgelse, konflikt og krise, samt forumteater på arbejdspladser.

Gruppeleder, Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium, 1988-1994
Udvikling af dynamisk psykosocialt behandlingskoncept med fokus på psykoterapi, motion, kost og mentaltræning - samt tilbagefalds forebygelse og livsvilje.

 

Uddannelse

Master: Innovation and Leadership in Complex Systems - LAICS, 2011

Supervisor-godkendelse, arbejds- og organisationspsykologi, 2008

Specialist-godkendelse, arbejds- og organisationspsykologi, 2005

Mindfulness (MBSR/MBCT), Kognitivt Center Fyn/Århus, 2005

Integreret Psykoterapi, Ole Vedfelt, 2002

Organisationspsykologisk efteruddannelse, Amtoft & Strøier, 2000

Autoriseret af Psykolog Nævnet, Socialministeriet, 2000

Konfliktmægling, Center for Konfliktløsning, 1998

Konfliktløsning, Center for Konfliktløsning, 1994

Psykologkandidat, Københavns Universitet, Amager, 1992

Krop/gestaltterapi og transaktionsanalyse ved IATA/EATA 1992


Certificering:

Stress-profilen, Persolog/JAJ Reseller, 2016

Teamdiamanten, Brøgger erhvervspsykologer, 2006

JTI og teamkompas, Brøgger erhvervspsykologer, 2004


Meditations erfaring

Jeg her erfaringer med meditation opsamlet igennem 40 år. Jeg startede i 1963 med Transcendental Meditation og har siden prøvet flere forskellige tilgange. Jeg er senere blevet inspireret af Bob Moore og Jes Bertelsens tankeunivers og har nu en regelmæssig praksis, hvor jeg mediterer på min egen måde.