Understøtte

Psykisk arbejdsmiljø

Vi tilbyder

  • Genoprettelse af konstruktivt psykosocialt arbejdsmiljø
  • Undervisning i samarbejde og konfliktløsning, f.eks. temadage
  • Konsulentbistand til afdækning af behov

Psykosocialt arbejdsmiljø

 – også kaldet psykisk arbejdsmiljø – omfatter nogle af de forhold på arbejdspladsen, der hænger sammen med vores trivsel.  En fælles, anerkendt definition af psykosocialt arbejdsmiljø findes ikke, men når man taler om det psykosociale arbejdsmiljø (og ikke ’kun’ det psykiske arbejdsmiljø) understreger man, at det psykosociale arbejdsmiljø omfatter forholdet mellem de psykologiske tilstande hos den enkelte, sociale relationer på arbejdet og sociale strukturer i samfundet. Et godt psykosocialt arbejdsmiljø handler om god balance i arbejdslivet og om solid social kapital i organisationen

Negative sociale relationer
Negative sociale relationer på arbejdspladsen har stor indvirkning på det psykosociale arbejdsmiljø, og handler om konflikter, mobning, chikane og negative handlinger (fx opgaver med urimelige mål og tidsfrister, uoverkommelig arbejdsbyrde, at blive råbt af mv.)

Nye undersøgelser viser at mobning og konflikter hænger så tæt sammen, at det ofte er svært at skelne (SFI, 2017). Undersøgelser viser også at mobning og hårde personkonflikter på arbejdspladsen har alvorlige konsekvenser for både den enkelte, virksomheden og samfundet i form af dårligt helbred, lav livskvalitet og langtidssygefravær. 

Dårligt psykosocialt arbejdsmiljø er helbredsskadeligt – og koster på bundlinjen
Der er i gennemsnit 150.000 sygemeldte hver dag, hele året. Forskelige undersøgelser indikerer at 50-60 % af alt fravær skyldes arbejdsbetinget stress. Andre undersøgelser viser, at der er sket en stigning i forekomsten af mobning på arbejdspladsen siden 2005 (SFI). Det viser sig også at mennesker, der bliver mobbet, har fem gange så stor risiko for at blive arbejdsløse. Sygefraværet koster samfundet mindst 37 mia. i form af udgifter til sygedagpenge og løn under sygdom. Hertil kommer det produktionstab, der følger med sygefraværet. (Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017)

Arbejdsmiljøforbedringer kan betale sig 
De omkostningsreducerende effekter af godt arbejdsmiljø er veldokumenterede. Godt planlagte og systematisk gennemførte arbejdsmiljøtiltag skaber økonomiske gevinster, der er 3-10 gange større end den økonomiske investering (Achen, 2010)

Ledelse
Forskellige faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø – fx organisationsændringer, dårlig ledelseskvalitet eller tilbageholdelse af viden – kan medføre udvikling af negativ adfærd på arbejdspladsen. Dårlig ledelseskvalitet og mobning har iflg. SFI en direkte sammenhæng. Derfor er det er vigtigt, at lederne er klædt på til at fremme et godt psykosocialt arbejdsmiljø. 

Social kapital skaber succes
Virksomhedens sociale kapital handler om samarbejdsevne, retfærdighed og tillid.
Virksomheder med høj social kapital har generelt bedre økonomiske resultater, højere afkast til aktionærerne, mindre personaleomsætning og flere ansøgninger til nye stillinger. En analyse af de virksomheder, der klarer sig bedst, viser at der er overensstemmelse mellem det, ledelsen gør og det, den siger. At der lægges stor vægt på processuel retfærdighed (fairness). At virksomheden gennemtrænges af en ånd af samarbejde. Og at ledelsen tager et klart ansvar for at opbygge tillid og samarbejde kombineret med fokus på kerneopgaven og godt købmandskab

Vi er hinandens fællesskab
Sådan som moderne virksomheder organiserer sig, er der ofte forandringer og nedskæringer i farvandet. Dette kan skabe et stort pres i en organisation, og når presset er stort nok, falder sammenhængskraften fra hinanden.
Pointen er, at fællesskabet selv må definere, hvordan det vil have det. Der kan ikke komme nogen eksperter ’udefra’ og redde nogen andre ved at fortælle, hvordan det skal gøres, så det hele bliver godt.
Det er derimod nødvendigt at tage ansvar for sin egen del af fællesskabet.