Vores tilgang

Sådan arbejder vi

Vi trækker på 30 års faglig erfaring med gruppers og menneskers fantastiske forskellighed. Det har givet os nogle særlige måder at arbejde på. Vi tilstræber at vores arbejde bæres af disse forståelser og værdier:

Helhed

Vi leder efter de løsninger, der løfter helheden. Det vil sige at de skal være gode på flere niveauer – for den enkelte, for gruppen for organisationen og måske også for jorden. Vi inddrager de ressourcer, der allerede er til stede. Det handler om at inkludere alle, der påvirkes af både problemet og af løsningen. Denne løsning skal således være en, som alle – helst - kan gå ind for, og som alle dermed tager ejerskab og ansvar for.

Medfølelse og milde øjne

I medfølelse forstår vi med hjertet, hvad forstanden ikke kan rumme. Milde øjne betyder, at man ser med tilgivelse, venlighed og medfølelse på hinanden. Det betyder også, at man lytter på en bestemt måde: Hvor har den anden sine styrker? Hvor er det er vanskeligt for den anden? Det vil sige, at man forsøger at sætte sig i den andens sted. Se sagen fra den andens perspektiv, og leve sig ind i den andens positive intention. Det betyder ikke at man skal være naiv og lukke øjnene for reelle magtforhold eller manglende kompetencer. Det betyder blot at man ser dybere for at prøve at finde ud af, hvordan man hjælper bedst.

Professionalisme

indeholder for os ordentlighed, ansvarlighed og fortrolighed. Det er vigtigt i alt samarbejde at man kan regne med at en opgave bliver løst efter højeste standarter. Vi arbejder tillige med fortrolighed og beskyttelse af de fortrolige informationer, som vi kommer til at kende – ud fra standarder beskrevet for danske og nordiske psykologer.

Sandhed

på sandhedens træ vokser grene med oprigtighed, transparens og autenticitet. Sandhed er det modsatte af skjulte dagsordener, manipulation og andre former for skjulte spil i samværet mellem mennesker. I samværet med en selv handler sandhed om at lægge hånden på hjertet, og mærke det, man inderst inde godt ved. Det handler om at stå ved sig selv, og finde modet til at træde frem, som den man er. Sandhed er forbundet med hjertet, og er derfor af natur nænsom og hensynsfuld.

Ekspert på eget liv

Mennesker er eksperter på eget liv. I praksis betyder det, at vi støtter og faciliterer samtaler, hvor konflikter kan løses af dem, der er en del af dem. Vi fortæller ikke, hvilken vej det enkelte menneske skal gå. Vi hjælper i stedet med at få øje på vejen. På den måde styrkes den enkeltes potentialer og forståelse for fællesskabet. Respekt og omsorg for den enkelte, for gruppen og for organisationen.

Fællesskab

Intet menneske er en øde ø. Som kollegaer på arbejdspladsen skal vi kunne samarbejde, også når vi ikke er bedste venner eller er uenige. Et bæredygtigt fællesskab styrker den enkelte, og modvirker destruktive konflikter og mobning. I vores arbejde arbejder vi med blomstrende individualitet og bæredygtige fællesskaber

Læring

handler om at bygge videre, om at blive klogere - i en organisation såvel som i det enkelte menneske. Vi tror på at selv vanskeligheder og konflikter kan vendes til læring – og læring skaber innovation og fremgang. Den lærende organisation er et ideal, som behøver opmærksomhed i praksis.