Mindfulness virker

Gennemprøvet og evidensbaseret

Mindfulness har med en kognitiv forståelsesramme gennem forskning vist sig at virke i forhold til mange psykologiske problemstillinger – blandt andet stress, angst og depression.
Metoden har desuden en positiv indvirkning på oplevelsen af smerter, på immunforsvaret og hjernens sunde udvikling.
Forskningen på området er omfattende og stiger stadigt.

 

Reducerer stress, angst og depression

Følelser er noget, man har – ikke noget, man er.
At være trist, ked af det, vred eller bange er naturlige følelser, alle kender til. Et vigtigt skridt i mindfulness metoden er ikke at forsøge blive af med de vanskelige følelser. Derimod består træningen i at acceptere de følelser, der viser sig - så godt man kan – og ikke identificere sig eller lade sig styre af dem.

Skaber bedre relationer

I mindfulness består en del af træningen af at omfatte sig selv med en tilladende, ikke dømmende, kærlig accept. Også når den indre kritiker måler eller vurderer. Når man møder sig selv på denne måde, giver det mulighed for også at møde andre på samme måde. Træningen er en balancegang mellem at være opmærksom på egne, personlige grænser – og samtidig være åben overfor den anden.

Øger kropsbevidsthed

Mange sygdomme skyldes eller forværres under stress. Både stress og oplevelsen af smerter kan nedsættes eller bremses, når kontakten med kroppen styrkes. Ofte er vi mere tilstede i tankerne om kroppen - end i sansningen af kroppen. Når kropskontakten øges, er det nemmere at 'høre', hvad kroppen 'fortæller', og hvad man har brug for.
Mindfulness metoden arbejder med at etablere tæt kropskontakt.

Styrker hukommelse, koncentrationsevne og kreativitet

Det er sindets almindelige natur at bevæge sig i andre retninger end der, hvor kroppen er.Når tankerne er optaget af det, der skete i går, eller bekymrer sig for dagen i morgen – så er opmærksomheden i nuet svækket, og ’automatpiloten’ slået til. Mindfulness metoden arbejder med at styrke den mentale kapacitet gennem træning af opmærksomheden.

En livstrategi med overskud til verden

Mindfulness metoden arbejder med opmærksomt nærvær som en måde at være i verden med åbenhed og nysgerrighed.
Ved at øve sig i en væren - som balance til gøren – er det nemmere at være vågen overfor de muligheder, der opstår i livet.

Professionelle samtaler 

Personlig coaching skaber klarhed

I coaching skaber ønsket om fordybelse, klarhed og forandring den nødvendige drivkraft til at arbejde med de vigtige temaer i livet.
Der kan være behov for at samle og organisere tankerne, så der opstår kontakt med den inde vejviser, og vejen videre frem fremstår tydeligt.
Temaer kan være alt, hvad hjertet er fyldt af.

Erhvervscoaching der rykker

Organisationer og virksomheder anvender i stadig stigende grad coaches til vigtige samtaler og teamudvikling på alle niveauer.
Det kan f.eks. være ønsket om øget trivsel eller medarbejderfastholdelse, der er drivkraften.
Styrken ved ekstern coaching er, at samtalerne foregår i et frit samtalerum udenfor det formelle hierarki.

Psykologisk rådgivning når der skal mere til

Psykologiske samtaler er hjælp til at håndtere vanskelige situationer, hvor man oplever at være kørt fast og måske reagerer på en overraskende, uventet og uhensigtsmæssig måde.
Det kan være i forbindelse med stress, depression, angst eller eksistentielle forhold, samliv og krisebetonede hændelser.

Det hjælper at tale om det vigtige i livet

Vi kan alle pludselig befinde os i en livssituation, som er vanskelig, knudret eller smertefuld, og hvor vores tidligere måder at klare det på ikke længere slår til. Det, der gør en forskel er, hvad man gør, når det er sket. Så er det måske der, hvor det er en god ide at få noget hjælp.

En coach eller en psykolog er en samtalepartner, der ikke har aktier i din situation, eller har andre ambitioner på dine vegne end at du bliver klogere på dig selv og din situation, finder dine egne svar og får mod på at leve det liv, der er dit.

Udbytte

Det er forskelligt, hvor mange samtaler, der er behov for. Det er naturligvis afhængigt af, hvad behovet er - om man er medarbejder eller leder i en virksomhed – eller man kommer som privatperson.

Ofte er det imidlertid forbavsende, hvor få samtaler, der skal til for at komme på rette spor igen – eller bølgelængde med sig selv, sine relationer og den aktuelle livssituation.

Tidlig indsats kan forebygge langvarige sygdomsperioder.

Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.
Vi kommer også gerne ud ud til en uforpligtende kop kaffe, og drøfter særlige opgaver. 


 Kontakt os >

Kaffekop